kredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredyty

 

Szczegóły oferty dostępne w biurze KMR Kredyty & Nieruchomości Marzena Rzymska oraz RZYMSKI i Spółka Krzysztof Rzymski. Informujemy, że kształt oferty kredytowej jest związany z  decyzją banku,  na podstawie analizy indywidualnej  Klienta, dlatego też proponowana Klientowi wysokość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w biurze KMR. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wiele czynników m.in. dochody i zobowiązania klienta czy historię kredytową.

KMR Kredyty & Nieruchomości Marzena Rzymska, jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A.,  BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A.,  ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A,  Bank Pekao S.A., mBank S.A. , Nest Bank S.A. Według stanu na dzień 01.02.10.2018 r.

RZYMSKI i Spółka Krzysztof Rzymski  jako agent kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z Feniks Finanse Sp. Z o.o., 00-837 warszawa, ul. Pańska 98 która współpracuje poniżej wskazanymi kredytodawcami: Alior Bank S.A.,  Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A.,BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A.,  ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A,  Bank Pekao S.A., Eurobank S.A., mBank S.A. mBank Hipoteczny S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Wielkopolski Bank Spółdzielczy., Nest Bank S.A. . Według stanu na dzień 01.02.10.2018 r.


KMR Kredyty & Nieruchomości Marzena Rzymska informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. - dalej, jako UoKH). KMR kredyty & Nieruchomości Marzena Rzymska informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

Usługa dostępna w biurze KMR oraz RZYMSKI i Spółka.

KMR kredyty & Nieruchomości Marzena Rzymska, 10-012 Olsztyn, ul. Orkana 13 tel. 89 541 38 46,  e-mail: kmr@kmr.pl.

 

RZYMSKI i Spółka Krzysztof Rzymski, 10-012 Olsztyn, ul. Orkana 13 tel. 89 541 38 46,  e-mail: krzysztof@kmr.pl.

All rights reserved © bright idea